VOOR CASTENRAY DORPSBLAD jaargang nr. 23 weekblad kerkberichten dameskoor Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 22 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 10 juni 1994 Zaterdag 11 juni 19.00 uur: Thei Strijbos Jan Jakobs Leo Wi1lemssen Zeswekendienst voor Leen Emonts Martien Maes. Overleden ouders Janssen Emonts en kinderen Wim Geerets Woensdag 15 juni 9.00 uur: Onze Lieve Vrouw van Altijd Durënde Bijstand.(zij die offerden) f Misdienaars: zaterdag Fred en Jos. Za Do Do Vr Z a 11 juni 16 juni 23 juni 24 juni 25 juni H. Mis zingen om 19.00 uur GEEN repetitie repetitie om 19.45 uur. f eestavond H. Mis zingen om 1.9.00 uur DANKBETUIGING Voor Uw medeleven en deelneming na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare broer MARTIEN MAES zeggen wij U hartelijk dank. Speciaal onze dank aan de buurt zijn kaartvrienden. Fam. Maes. in Klein-Oirlo en NELLY'* S MODESTOFFEN OIRLO 25% KORTING OP ALLE STOFFEN exclusief .patchworkstoffen I -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1