VOOR DORPSBLAD jaargang nr. 23 S3- weekblad kerkberichten dameskoor 3 flT redactie Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 17 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 29 april 1994 Voor de zeef vele blijken van medeleven en de grote belangstelling, welke wij hebben ondervonden na het overlijden en tijdens de uitvaartdienst en de begrafenis van onze goede vader en fijne opa SJANG CLASSENS danken wij iedereen heel hartelijk Kinderen en kleinkinderen Classens Zaterdag 30 april 19. 00 uurLeo Wi 11emssen jrd. Engelbert Emonts en Afaria Geurts. - Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Woensdag 4 Mei 9.00 uur Johannes Will ems. Misdienaars: zaterdag 19.00 uurFred en Tom. ZONDAG 8 MEI "BEDEVAART NAAR TIENRAY" H.MIS OM 10.30 UUR. Ma. 2 mei Do 5 mei Zo 8 mei Do 12 mei Za 14 mei Za. 21 mei Wo. 2.5 mei Vr 27 mei Kringbedevaart LVB te Oostrum. Om 20.00 uur H. Mis zingen, in uniform. repetitie om 19.45 uur. H, Mis zingen om 10.30 uur te Tienray geen repetitie. H. Mis zingen om 19.00 uur. zilveren bruidspaar Janssen-Kunen om 10.30 uur. robijnen bruidspaar Tielen-Janssen om 14.00 uur bruidspaar Lenkins-vdPasch om 14.00 uur. °P vrijdag 13 mei verschijnt er GEEN Schans. Wilt u hiermee If II» 1 I t %mmm tm* mm 1 1 - -1 J J" - - -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1