LU 0 SCHANS- kerkberichte n 1 vb redactie DORPSBLAD VOOR CASTENRAY 1 jaargang nr. 23 weekblad 1994 Redactie-adresCastelcstraat 30 tel.: 71822 Nr. 16 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 2". april 1994 Zaterdag 23 april om 19.00 uur: Sjeng van de Pasch. Willem Baltussen en Johanna Baltussen-Jacobs Huub van Rhee Dien Ciasaens-Vissers Overleden oudera Strijbos-Duijkers Nel la Classens-Janssen en Geert Classens. Albert Druggen. Jaardienst overleden ouders Martinus Dinghs en Jacoba v.d.Beuken Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Overladen ouders Janssen - Emonts en kinderen. Woensdag 27 april om 9.00 uur: O.L.yrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden). Misdienaars: zaterdag 19.00 uur: Fred en Tom. Krinqbedevaart 2 mei Xringbedevaart te Oostrum. De zang wcrdt verzorgt door het dameskoor van Castenray. Excursie:N.L.W. Bedrijven Smakterweg 19 Venray Maandag 25 april gaan we deze bedrijven bezoeken. Er is o.a. een drukkerij, een schoenmakerij en meer. Hier werken mensen die in de maatschappij niet mee over kunnen. Zij hebben daar aangepast werk. Het zijn mensen die geestelijk or lichamelijk gehandicapt zijn. We krijgen van 13.15 tot 14.45 uur een rondleiding door het bedrijf. vertrek bij de kei'k om 12.50 uur met de auto's. Telefonisch opgeven bij Mariet Hendrix. t/m 24 APRIL SpK Tel. 71295. Xt We hopen dat het een leerzame middag wordt, Op vrijdag 13 mei verschijnt er GEEN Schans. Wilt u hiermee rekening houden bij het inleveren van de copyen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1