DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten dameskoor I Do. t »Za. Do. w r* Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 15 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 15 april 1994 DE DIENST VAN ZATERDAG 19.00 UUR-KOMT TE VERVALLEN I.V.M. DE EERSTE V H.COMMUNIE OP ZONDAG. Zondag 10.00 uur: Jaardienst Martinus Dinghs en Maria v.d.Beuken. TIJDENS DEZE DIENST ZULLEN 27 KINDEREN DE EERSTE H.COMMUNIE ONTVANGEN. Woensdag 20 april 9.00 uur: Sjang Classens (namens de ouderenbond) Misdienaars: Jos en Thijs. De "Vastenaktie" heeft in onze parochie, inclusief het bedrag van 220,van de kinderen van de basisschool, opgebracht 1.612, Hartelijk dank. Tijdens de H. Mis van zondag 17 april a.s. om 10.00 uur zullen 28 kinderen van de basisschool hun le H. Communie ontvangen. x Pastor de Wit zal in deze dienst voorgaan. Er zijn aan weers- -""ijden banken gereserveerd (de eerste 12), deze zijn met een uriefje aangegeven. 21 april 23 april 28. apri 1 repetitie om 19.45 uur. H. Mis zingen om 19.00 uur repetitie om 19.45 uur. Na het vertrek van voorzitter Frans Eijsink begin dit jaar is onlangs de heer Rini Steeghs, Gertrudisstraat 3 uit Oirlo benoemd als bestuurslid van onze stichting enwel in de functie van voorzitter. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Voorzitter Secretaris. Penningm. Leden Rini Steeghs, Gertrudisstraat 3, Oirlo(71648) Henk Classens, 'Castelostraat 4, Castenray(71781 Bert Geerets, KI. Oirlo 12, Castenray71936 Jan. Arts, Venraysèweg 134, Horst(71383) Pieter Maes, Castenrayseweg 54-, Castenray (71637) Martin v.d.Sanden, Haal akker 2:5, Oirlo (71763) Jan Steeghs, Hoofdstraat 24, Oirlo(71432) Peter Classens, Haalakker 21, 0irlo(71400) M I :SSïr! -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1