kerkberlchten tennisclub Redactie-adresCastelostraat 30 tel.; 71822 Nr. 14 - Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 8 april 1994 Zaterdag 9 april om 19.00 uur; Oveyleden ouders en voor Hein en Martinus Emonts Overleden ouders Smulders-Phi1ipsen (namens de buurt). Toon Classens. Overleden ouders Dinghs-Weijs Thei Strijbos. Jan Jakobs. Albert Druggen. I Ger Geerets Hay Wei js Frans We ijs. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Woensdag 13 april om 9.00 uur: jrd.Gerardus Weijs en Mina. van^Lipzig jrd.Antoon Geurts en Maria Zanders In verband met de eerste H.Communie op zondag 17 april om 10.oo uur komt de dienst van zaterdag te vervallen. Indien gewenst kunt U wijwater afhalen in de sacrestie na iedere dienst, van het komende weekend en woensdag. 7 Misdienaars: Fred en Tom. - Het openingstoernooi was een leuk en een goed begin voor het nieuwe seizoen. Een uitwisseling met IJsselstein is het volgende waar jullie je allen voor op kunt geven behalve de jeugdspelers danInschrijvingen kan nog tot 8 april a.s. bij Ingrid Houwen of bij Harie-jose Janssen. Daar er een jeugddorpencompetitie gespeeld gaat worden zijn er datums bekent dat het racketwissel van de heren,wat later kan beginnen,niet om 18,00, maar om 18.15. Noteert u allen even deze datums 20 april4 ftSl - - - j j I K' A" ti X y V 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1