kerkberichten H. I -• Redactie-adres: Castelostraat, 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur' Nr. 10 11 maart 1994 •r Zaterdag 12 maart 19.00 uur: Dien Classens-Vissers - Thei Strijbos. 'Woensdag 16 maart 9.00 uur Overleden ouders Strijbos-Kemmelings Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyek-Verrijdt- Overleden ouders en voor Hein Ori Martinus Emonts. -- MisdienaarsTom en Jos. Bij deze "Schans" ontvangt U het zakje voor de "Vastenaktie"U kunt dit inleveren in de vastenaktiebus achter in de kerk. Dinsdag 15 maart om 20.00 uur "Algemene Parochievergadering" In deze "Schans" ook het financieel, verslag over 1993 van onze kerk. HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT OP DE TE HOUDEN "AL OP DINSDAG 15 MAART OM 20.00 UUR ÏN "DE WIS". AGENDA VERGADERING: 1.Opening door de voorzitter. 2. Notulen vorige "Algemene Parochievergadering" 1993. 3. Overzicht 1993 eri-mededelingen. 4. Behandeling financieel overzicht.(zie publicatie "Schans") 5. Verslag financiële ..commissie 6. Rondvraag. x - - - 7. Sluiting. Hopelijk mogen wij velen van-U op deze vergadering begroeten om samen met ons de zaken van,onze parochie te bespreken. Het Kerkbestuur. m*S!\ J* f ■Xi t' .v Vj. 0 .cV l yv- j f r-'v. - V i z - ff. L 4 0 -7 t. v f A ,A' Z <r» y •i. 'h -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1