DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten svc junioren i Feestavond APK op vrijdag 11 maart 1994 Voor diegene die zich opgegeven hebben om 19.45 uur bijelkaar komen bij JacHesen, van waaruit vertrek om 20.00 uur met de bus naar Asten. Het feestcomité APK Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 9 4 maart 1994 Zaterdag 5 maart 19.00 uur Jaardienst Bernard Friesen. Albert Druggen. Jaardienst Lei Heidens. Overleden ouders Smulders-Phi1ipsen (namens de buurt). Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Woensdag 9 maart 9.00 uur: jaardienst Peter Steeghs-Maria Litjens en Anna Henkens Misdienaars:Thijs en Suzanne. DINSDAG 15 MAART 0M 20.00 UUR ALGEMENE PAROCHIEVERGADERING IN DE WIS. ge voo tbs. ^036 Sparta A2 93 DIS B 198 Venray CA DIS D Castenray El HBSV E3 VCH F1 DIS F2 prog -Castenray A -Blerick B3 -Castenray C -Helden D ■Resis. El 1A.30U. lo.30u. Dinghs,Arts,Harders 1A.00U. 11 30u, 10.30u, fiets 11.30u. 10,00u -Castenray E2 9,30u. S.A^u. Lei:Ssen,Kusters -DIS F1 -Venray F? o30u8,A5u. Cleven,v.d.Ven 11.00U. t. -DE De weersverwachtingen zien er wit beter uit, HopéJ-ijk kar. er düs- weer ild worden, liet programma ziet er als volgt; uit: Feestavond APK

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1