IJ 1 vb LLTB-LVB informatieavond thema: "als je er alleen voor komt te staan, wat dan?" Deze avond wordt gehouden op dinsdag 22 februari in zaal Brugeind in Meerlo om 20.00 uur. Mevr. S. Kessels-Reynen van de SEV zal op deze avond de zake lijke en materiele aspecten over dit onderwerp behandelen, zoals: wat moet er direct geregeld worden - erfrecht - bedrijf - inkomenspositie - fiscus. Op deze avond zijn tevens uitgenodigd twee dames, waarvan de man overleden is. Zij zullen beiden een praatje houden over de praktische en emotionele aspecten die zij ondervonden. Mevr. Janssen-Leurs uit Venlo, sinds 1985 weduwe, heeft na verloop van tijd het bedrijf overgedragen aan een zoon. Mevr. Van den Goor uit Ospel, sinds 1975 weduwe, heeft haar bedrijf na enkele jaren afgebouwd. REA Ni MA TIF Maandag 7 maart is er een reanimatieavond o.l.v. Jac. Cuppen, Deze avond is voor iedereen toegangeke/ijk. Dus ook voor diegene die voor gaande jaren niet deelgenomen hebben. Gezien de veie hartinfarcten in ons land is het van groot belang enige kennis van reanimatie op te doen. De kosten hieraan verbonden zijn fi. 5, Opgeven bij Diny Classens tel.: 71427. Bij Jgave vermeiden of het een herhaling of een eerste ies wordt. Aanvang 20.00 uur in de Wis. Op maandag 14 maart houdt de L.V.B. de jaarlijkse Culturele Kringavond in het Cultureel Centrum De Beejekurf (schouwburg) te Venray. Inleiding door mevr. Stael-Merkx. Het thema is: Gezin in verandering Daarna volgt een voordracht. Na de pauze is er een voordracht van het huisorkest van Huize St. Jozeph uit Heel. Dit optreden is zeker de moeite waard. U zult er ongetwijfeld van genieten. Toegangsbewijzen ft. 10,= zijn verkrijgbaar bij Mariet Hendrix te!.: 71259. Verder wensen we al onze leden en natuurlijk i gave carnaval 1994 toe. 'n te gekke, kei hedenavond ■vain die ti o t» fc> spaarkas 1ichten x~ s aswoensdag herring schelle Wij wensen jullie allen een kei gezellige CARNAVAL toe Jac en Truus

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 11