DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten dameskoor p Over 25jddr doen we 't weer zo.\. f BruiI oft y/eren in 't BRU6EIND-MEERL0} ETR0UV1 Menu CAFE- MEERLO Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 6 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 11 februari 1994 Zaterdag 12 febr. 19.00 uur Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. DEZE DIENST ZAL IN HET TEKEN STAAN VAN DE CARNA VAL Woensdag: 16 febr. 19.00 Viering van ASWOENSDAG. De H.Mis van 9.00 uur komt hierdoor te vervallen Misdienaarszaterdag 19.00 uur Jos en Fred. woensdag 19.00 uur Thijs en Tom. PRETTIGE CARNAVALSDAGEN TOEGEWENST. Za. 12 febr. Do. 17 febr. Do. 24 febr. Za. 26 febr. H. Mis zingen om 19.00 uur repetitie om 19.45 uur. repetitie om 19.45 uur. H. Mis zingen om 19.00 uur Diegenen die met de Zittingsavond hebben geholpen met ren, allen harte li ik dank. ■- obe- Fam.v.Summeren Hoofdstraat 74- Meerlo Tel.04789-1283 ::3 Al Uw feesten en partijen tot in de verzorgd Inforneer vrijblijvend Wtoo -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1