ojc 8 Rjj/ ck °0 _JDj£ <5tj£K CASOjê basisschool Samenstelling Boeref emilie 1 99^ üe boerefemilie is bekend. Mit de receptie van Prins Wiek I zien de femilie-leeje dur ceremoniemaestér Jan Strijbosch vurges teld. Ozze aege ceremoniemaester en ambtenaar ware op vakantie. Jan bedankt. Hier volgen de namen van de boerefemilie Ceremoniemeester Ambtenaar Bruid Bruidegom Vader van de bruid Moeder van de bruid Vader van de bruidegom Moeder van de bruidegom Getuigen Han van Pet zien Nel (Hannie Dircks) Lei van Blakter Sef (Leo Dircks) Sjak van Marie van de Platte Suikeroom Suikertante Heeroom Muzikant Marié.jke van (Ria Heidens Petran van Luüeve Naad ziene Lei (Piet Heidens) Tienus van Keysers Mart ziene Piet (Mart Keysers) Tina van Klöskes Wullem ziene Johan (Tiny Keysers) Lovie van Tontjes Lei en Cis van Gradje uut 't land van Flipje (Lowie Marcelis) Johanna van Artske ziene Mart en Annie van Hannes (Anja Marcelis) Toos van Flinse Jep (Toos Heidens) Tilleke van Wiel van dikke Thei van de Langstraot (Tilly Versteegen) Wullem van Pie de Pliss pliesie) uut Nuestadt (Wim Heijnen) Anna van Sjarel van de Kling uut Ulestraete (Angeline Heijnen) Pater Wullemke (Wim Heidens) Thei roit den trekbuul (Thei Büddiger) Now gaon veej 6s vurbereiden op de bóerebrulleft Dur is nog ennen hoeëp waerk te doen. Ut getuug van 't paerd poetse, de boerekar versiere en zoeë verder. Allemaol tot de vastelaovend Quiz "Kies_Techniek" Deelnemers groep 8 aan deze quiz, attentie: morgen, zaterdag 29 januari, vertrek (per auto) bij de school om 12.45 uur! Zie voor verdere informatie de brief die mee naar huis gegaan is y' Open dagen Voortgezet Onderwijs Komende tijdbieden de meeste scholen voor Voortgezet Onder wijs in de regio ouders én- leerlingen van groep 8 de mogelijk heid tijdens hun "open dag" kennis te maken met de school. Op veel scholen is dat op zaterdag 5 februari a.s. Zie voor exacte data en tijden: ook het boekje "studeren na de basis school" (de kinderen rhëbben.-dat mee naar huis gekregen) en advertenties in de regionale pers. Van harte aanbevolen!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 8