dorpsraad -o^AD XA NOTULEN DORPSRAADVERGADERING PD, 22-11-1993. 2 OPENING. Devy'ice-voorzltter opent de vergadering en heet een ieder welkom. DORPSRADENOVERLEG *Met dhr Harzema is de procedure "Stads- en dorpsvernieu wing" geevalueerdVanuit de dorpen was er veel kritiek. Zijn er plannen, dan altijd overleggen met de gemeente. Tevens de onderhoudskosten bekijken en bij bebouwen rekening houden met leidingen etc. *Met wethouder Kersten is de struktuurnota '94 besproken. Er zouden bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden, hier voor wordt een prioriteitenlijst opgesteld. In Castenray zou het bestemmingsplan deels gewijzigd moeten worden 3. ENQUETE CASTENRAY. De voorzitter gaat met onze aandachtspunten naar de gemeente. 4. RONDVRAAG. ♦In principe vergaderen we in 1994 elke 3e maandag van de maand *Er zijn enkele opmerkingen over de verlichting in de pastoor VerheggenstraatWellicht kunnen ze meegenomen worden in de enguete. 5. SLUITING. De vergadering wordt gesloten met "de beste wensen voor iedereen" DE EERSTVOLGENDE VERGADERING IS 31-01-1994 OM 20.00 UUR IN CAFE HESEN. De agenda: 1OPENING 2. NOTULEN 22-11-1993 3. VERGADERDATA 1994 4. DORPSRADENOVERLEG 5. STATUTEN STICHTINGSVORM DORPSRAAD 6. INVENTARIS BANKEN 7. INGEKOMEN STUKKEN 8. RONDVRAAG 9. SLUITING. Wellicht tot ziens! «1. 't JONG Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzaamheden DAKDEKKERSBEDRIJF Nusseleinstraat 26 Horst-America Telefoon 04764-1814 - I - «.II— I i i 4 5# sk

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 5