DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten dameskoor Theo Arts 04709-87099 Dag en nacht bereikbaar Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 3 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 21 januari 1994 Zaterdag 22 jan. 19.00 uur Dien Classens-Vissers (namens Dameskoor) Harrie Hendrikx (namens de buurt) Overleden ouders Strijbos-Duijokers Nel la Classens-Janssen en Geert Classens. Albert Druggen. Jrd.overleden ouders Smits-Frissen. Jrd.Leopard Peeters en Gertruda Spreeuwenberg Jrd.Willem Classens en Petronella Rongen. Woensdag 26 jan. 9.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid. Misdienaars: Jos en Fred. - AKTIE GEZINSBIJDRAGE TEN BATE VAN ONZE KERK WORDT GEHOUDEN IN DE WEEK VAN Zaterdag 22 jan. Donderdag 27 jan. Donderdag 3 febr. H. Mis zingen om 19.00 uur repetitie om 19.45 uur. repetitie om 19.45 uur. GOUMANS b.v. Begrafenis- en Crematie-onderneming 22 JAN. TOT EN MET 29 JAN.: ZIE VERDER BERICHT IN DEZE SCHANS. Wy verzorgen alle opdrachten voor mensen die niet verzekerd zijn als ook voor alle verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. Uitvaartverzorging Voor zowel verzekerden als particulieren Telefoon 04780-88889 Dag cn nachl bereikbaar Gespecialiseerd in opbaring thuis Noordsingcl 24 5801 GK Vcnray Venrayseweg 104 5961 AJ Horst -DE SCHANS- 4i r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1