kerkberichten dameskoor tenni sclub ÜÜMffifiiaa.jMB&HGADEBINC - TENNisaua pica. Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. l 7 januari 1994 Zaterdag 8 jan. 19.00 uur: jaardienst Jan Swinkels. Dien Classens—Vissers Jan Jakobs jrdWi11em—Lamberdina en Martinus Fri Woensdag 12 jan. 9.00 uur: Overleden Fam.Gooren-Dinghs Misdienaars: Tom en Fred. Zaterdag 8 jan. Donderdag 13 jan. Donderdag 20 jan. Zaterdag 22 jan. H. Mis zingen öm 19.00 uur repetitie om 19.45 uur, repetitie om 19.45 uur. H. Mis zingen om 19.00 uur Hiermee nodigen we u alleruk voor de jaarvergadering die op, gehouden wordt n de Aanvang voor dejutflagaklS-^ Aanvang voor de senioren is 20. HO 1Opening •- Motuter» algemene ledenvergadering 1 $93. 3. l<eslui :«.'ïAddinf;er». 4. Verar.'tvVüordii'sg van het gevoerde bek d 5 Mededingen 6. bestuur verkiezingen. 7 IfattinAftaMW tuhtDtött 1 !!'V4 H Hnrpjvia-:».? We wensen juffie aften hwrfyjj mm gedimd en vpvrfief 50+ bal 50+ bal 50+ bal 50+ bal 50+bal Maandag 10 januari aanvang 20.00 uur in "de Wis v.* n 1 i m mm i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1