ruitere lub m NIEUWE LEDEN. Zijn er mensen die lid willen worden van de ruiterclub "De Eendracht willen zij zich dan voor 1 jan a.s. opgeven bij de secretaris Frank Stiphout (tel 71904).Heeft men vragen over de ruiterclub dan kan men terecht by een van de bestuursleden of secretaris. Zijn er leden die zich af willen melden dan dit ook graag voor 1 jan a.s COMBINATIES - Zyn er ruiters of amezones die met een nieuw paard of pony willen starten in het nieuwe se iscen vanaf lapril 1 993zij dienen een foto en gegevens over paard of pony in televeren voor 1 jan a.s. by de secretarisZyn er bestaande combinaties die wat veranderd willen hebben doorgeven voor 1 jan a.s. bij de secretaris. VERGADERING NIEUWE KRING NOORD-LIMBURG A.s. maandag 4 jan. is er de oprichtingsvergadering van de nieuwe kring Noord-Limburg. De kring is ontstaan uit de oude kringen Horst en Venray paarden en Horst en Noord-Limburg ponys Op deze vergadering wordt o.a. het nieuwe kringbestuur gekozen. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeenschapshuis te Wanssum UITSLAG DRESSUURWEDSTRijD PONYS TE YSSELSTEYN Ellis Hese.n en Loes Cox hebben 2 de kerstdag deelgenomen aan de selectie wedstrijd dressuur te Ysselsteyn. Ellis reed een goede proef maar met geen tempozodoende behaalde zy met 114 punten een plaats in de middenmootLoes reed een iets actievere proef en kon zodoende met 122 punten op een 6 de plaats komen. Jammer net bui ten de pryzenKomende zaterdag meer succes. DRESSUURWEDSTRijD PONYS TE HORST A.s. zaterdag en zondag zijn de laatste selectie wedstrijden dres suur ponys te Horst Loes Cox en Ellis Hesen moeten allebei op de zaterdagmiddag ryden.LOES EN ELLIS VEEL SUCCES. 6/7 febrDressuurwedstryd voor punten te Horst-HegelsomWaarborg AGENDA 2/3 jan Laatste dresuurseleetiewedstryd ponys te Horst 4 jan Oprichtingsvergadering nieuwe kring Noord-Limburg 10 jan Laatste dressuurseleetiewedstrijd paarden te Horst 8 febr. Jaarvergadering 5 WEDSTRijDEN ƒ10,- per inschrijvingOpgeven voor 6 jan bij de secr.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 5