Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 50 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 31 december 1992 kerkberichten Zaterdag 2 jan. 19.00 uur Woensdag 6 jan. 9.00 uur Wi1ly Verhoeven Dien C1 assens-Vissers jaardienst Leonard Willemssen. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden) Misdienaarszaterdag 19.00 uur Suzanne en Thijs. zaterdag januari Oud papier; helpers, Th.Jacobs, D,Peters, J.Cox. 09:50 uur aanwezig ziJn bij P.Arts. 17:50-18:45 repetitie. donderdag 7 .januari 20:00-21:15 repetitie na afloop nieuwjaarsborrel bij Hesen. zaterdag 9 Januari Prinsebal oberen groep -1- Hav Dinghs,Wiel Dings,Nelly Strijbos, Yvonne Vroemen, Henk Kleeven, Koos Kleeven, Angel 1 que Jenniskens. EVEN ONTHOUDENIi 25 26 JANUARI Serenade prinsereceptie oberen door groep -2- Bestuursvergadering bij P.Arts ZATERDAG 2 JAN IJ A R I 1 000 1200 UUR OUD P A P I E P BIJ P.ARTS „i 4, s V 10

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 1