RABOBANK Oirlo-Castenray wenst u een voorspoedig Direktie en medewerkers. toneelclub 09 jan. carnaval prinsenbal 11 en 13 jan. basisschoo 1 10-minutencresprekken II jan. 50-»- bal 17 jan. carnaval jeugdprinsenbal-middag 20 jan. ouderenbond jaarvergadering 21 ïan. dameskoor jaarvergadering 23 jan. carnaval receptie prins 25 jan. iltb jaarvergadering 4 febr. carnaval generale bonte zittingsavond 05 en 06 febr. carnaval bonte zittingsavonden 08 febr. 50+ bal 12 febr. carnaval ald-wieverbal 13 febr. carnaval jong-megjesbal 15 febr. carnaval 50+ bonteavond 21 t/m 23 febr. Carnavalsdagen 06 mrt. basisschool H.Vormsel 08 mrt 50+ bal 05 april 50+ bal 25 april basisschool le H.Communie 10 mei 50+ bal 14 juni 50+ bal 12 juli 50+ bal Op donderdag 7 januari houden we een nabespreking van dë toneeluitvoeringen. De op zondagavond jl. aanwezige jury van het L.F.A. zal hier dan ook bij aanwezig zijn. Daarom nodigen we alle leden uit om op deze donderdagavond om 20.00 uur naar "de Wis" te komen. We vergaderen in de kelder. Bestuur Vondel. 1 2 1993.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 12