svc junioren ouderenbond Aannemersbedrijf G. Zegers JrwwAuh (%il& Wwud jJL a&Q/K UJfb jywtttijA, JmtAüjjmj Qjn wo yWtfj? Zaterdag 9 januari: Zaalvoetbal in de gymzaal bij de LCM-school. Vertrek is steeds een half uur voor aanvang» D 9.30u. F1 10.30u. F2 E 12OOu 10,30u. 12.OOu. 13t00u. Houwen,Etoonts, (H.Strijbos Geerets, Dinghs - Jenniskens, Kauffeld Arts, Cox, Manders Het bestuur van de Ouderenbond wil bij deze alle leden, even als alle inwoners van Castenray, een voorspoedig en gezond 1993 toewensen. De leden van de gymclub en het volksdansen /-• attenderen dat de lessen voor de gym op 4 volksdansen op 5 januari worden hervat. willen we er op janauari en het Voor al Uw timmerwerk, kozijnen, trappen e.d. stucadoorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Löllebeekweg 70 5811 AL Castenray 04780-71325 St. Odastraat 23 Melderslo 04709-87514 11

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 11