KERKDORPEN ONDERNEMERS ST. NI COL AAS AKTIE PRIJZENFESTIVAL 1992 De ondernemers van de kerkdorpen sloten hun zeer succesvol 1 e St. Ni co laas Aktie af met een grandioze prijsuitreiking in Café Zaal Roelanzia te Ysselsteyn Honderden belangstel lenden kwamen de eindtrekking bi jwonen Iedere bezoeker kreeg een gratis lot voor het Rad van Avontuur. Talloze gratis prijzen werden verloot en weggegeven met twee extra prijzen: - een pakket van zaal Roelanzia werd gewonnen door Fam. Emons te Oost rum, en - een reischeque t.w.v. fl450,00 door Fam. Gommans te Oirlo. Ook werden de 33 prijzen uitgeloot van de St. Ni co laas Zegel-Aktie met de navolgende prijswinnaars 1® prijs, Reis naar Wenen 2® prijs, Mountain bike 3e prijs, stereo 4® prijs, cheque f 450, 5® prijs, vhCuypers Rijwielh. 6® prijs, Wolschuur de Blakt 7® prijs, P. Rutten Stomerij 8® prijs, Wilbert Achten Vakfot. 9® prijs, M. Fleurkens 4=6 10® prijs, L.L.T.B. 11® prijs, Fa. Kessels Pro-vers 12® prijs, Kopak H. Seuren 13® prijs, Electro Gommans 14® prijs, Total Tankstation 15® prijs, Versleijen Oirlo 16e prijs, Forest Frituur-s1ijterij 17® prijs, W. Vloet Dameskapsalon 18® prijs, Mini Resto v. Ooi 19® prijs, Herman Verhei jen Brood 20® prijs, 't Diepvrieshuis 21® prijs, Biermann-vdEijnden 22® prijs, v. Gassel Bakkerij 23® prijs, Herberg de Peel 24® prijs, Jolisa Bruidsmode 25e prijs, Bert Arts Zn. Schild. 26® prijs, Jan Verheijen Brood 27® prijs, Stoffelhoeve Antiekh. 28® prijs, B. v. Vegchel Rijwielh. 29® prijs, F. v. Dierendonck 30® prijs, Nelly's Modestoffen 31® prijs, Garantmarkt W. Bens 32® prijs, Gebr. Keijsers B.V. 33® prijs, SchildersbedrGommans G. Reintjes Veulen J. v. Helden Ysselsteyn G. Martens Ysselsteyn Hendrian Kellenaers Hegelsom Netty Jeuken Oost. rum 0. Janssen-Jeuken Oos trum G. Jacobs Ysse1s teyn W. Frehé Ysselsteyn H. v. Asten Ysselsteyn Fam. Claessens Ysselsteyn A. Bastiaans Oirlo W. v. Dijck Ysse1s teyn Fam. Swaghoven Oostrum Fam. Verheijen Oos trum J. Nijsen Veu1 en H. Bos Over1oon TKneli ssen Oos trum J. Philipsen Ysselsteyn H. Linders Ysse1s teyn Fam. Langenkamp Leunen Fam. Classens Castenray Fam. Hendrix Wanssum M. Janssen He i de Annemiek Stiphout Sambeek P. Claessens Ysse1s teyn H. Cremers Veulen Fam. Philipsen Leunen H. Derks Oos trum Fam. Classens Veu1 en H. v.d. Zanden He ide p. v.d. Linden Deurne Fam. Kunen Oirlo Fam. Martens Leunen Ook werden de pri izen ui tgereikt van de kleurwedstrijd 1 4 i ssr Sandra Gommans, Oirlo - Dave Gerritsen, Oostrum - Kim v. Kempen, Veulen Linda Bouwman, Ysselsteyn - Juul Hendriks, Ysselsteyn. Leni^HeidensCastenray - Stef Koenen, Heide - Annelies Heidens, Leunen Nicky Emons, Oostrum - Anouk Ewals, Ysselsteyn. rr "j ssr gn ouder i Dirk v.d. Ven, Castenray - Lianrie DerksVeulen - Eddie Kuenen, Ysselste Dirk Scheepens, Ysselsteyn - Jeffrey Verfeteegen, Ysselsteyn.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 5