handboogschutters 3 bi 1jartclub 4e Distrikts-wedstrijd Het afgelopend weekend is de 4e D.W. verschoten op de banen van St Joris Leunen, van de Batavieren hebben hier schutters aan deel genomen, en er de volgende resultaten behaald. Ie zestal: Jan Vissers 230 pnt, Mart Smulders 223 pnt, Jan Vollenberg 220 pnt, Bert Emonts 219 pnt, Marian Emonts 215 pnt en Xavier Weijs 215 pnt Totaal 1322 pnt. 2e zestal: Jan Classens 212 pnt, Geert Cremers 209 pnt, Jan Tacken 206 pnt Hay Hoebers 203 pnt, Rene Arts 202 pnt en Gerrit Cremers 202 pnt. Totaal 1234 pnt. 3e zestal: Henk Smits 200 pnt, Ilja Heidens 198 pnt, Luc Kuijpers 195 pnt R. v. Casteren 194 pnt, Harry Cremers 176 pnt, Tom Houwen 173 pnt. Totaal 1136 pnt. 4e zestal: Freek Kuijpers 164 pnt, Guus Zegers 163 pnt, Mieky Vollenberg 103 pnt en Piet Poels 89 pnt. Totaal 519 pnt. Zaterdag 19 Dec Afsluitings-wedstrijd op geluks blazoenen Deelname staat open voor alle leden en de Dames kunnen ook mee schieten. Aanvang 20.00 uur. Receptie: Voor degene die op vrijdag 18 december mee willen gaan naar de receptie van 't zilveren bruidspaar Piet en Gonnie Emonts- Reijnders. We vertrekken om 18.45 uur. Maandag 28 December nemen we deel aan 't Nederlaag-tournooi van Kunst en Vriendschap in Liesseliedere schutter kan mee gaan. We vertrekken om 18.45 uur. Dinsdag 29 December onderlinge competitie Aanvang 20.00 uur. Bestuur en Leden van Handboogschutter^ De Batavieren wenst u allen Prettige feestdagen en een voorspoedig 1993 toe. DE KETSERS C - 't Hoekje Well Hors joe Bar 2. Horst DE KETSERS F DE KETSERS Dl - BBC Blitterswijck Coppus Horst - DE KETSERS D2 Hap Hap Horst - DE KETSERS A 5-6 H.Strijbos 11 brt 4.54 6-5 A.Wismans 15 brt 1.20 9-2 A.Kuipers 22 brt 1.23 9-2 J.Seijkens 28 brt 1.43 6-3 J.Classens 17 brt 11.00 PCK KRING HORST Aan de Persoonlijke kampioenschappen van de Kring Horst, doen dit jaar 6 leden mee. In de B-klasse Toon Stiphout en Jac Seijkens, in de C-klasse Bert Philipsen, Jep Fleurkens, Thei Seijkens en Toon Stiphout. Wij wensen deze spelers veel succes in de competitie. Verder wenssen wij iedereen fijne kerstdagen toe. OUDERENBILJARTEN PROGRAMMA wo 23 dec Kemphaan A3 - CASTENRAY Al UITSLAGEN:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 3