ruitere lub o re 3 o i a n s ïc tnt xj re re re 3 15 NIEUWE LEDEN. Zyn er mensen die lid willen worden van de ruiterclub "De Eendracht willen zy zich dan voor 1 jan a.s. opgeven by de secretaris Frank Stiphout (tel 71904).Heeft men vragen over de ruiterclub dan kan men terecht by een van de bestuursleden of secretaris, zyn er leden die zich af willen melden dan dit ook graag voor 1 jan a.s.. COMBINATIES Zyn er ruiters of amezones die met een nieuw paard of pony willen starten in het nieuwe selsoenvanaf lapril 1993)zy dienen een foto en gegevens over paard of pony in televeren voor 1 jan a.s. by de secretarisZyn er bestaande combinaties die wat veranderd willen hebben doorgeven voor 1 jan a.s. by de secretaris. UITSLAG SELECTIE SPRINGEN PONYS Afgelopen zondag heeft Loes Cox deelgemonen aan de laatste selectie wedstrijd springen. Loes wist het eerste parcoers foutloos te sprin gen, maar in de barage sprong de pony een verkeerde hindernis. Zodoende viel Loes buiten de prijzen. SELECTIEWEDSTRyD DRESSUUR PAARDEN TE VEN-ZELDSRHEIDE A.s. zondag is er een selectie wedstryd dresuur te Ven-Zelderheide Aan deze wedstrijd neemt Wendy Donders deel.Wendy veel SUCCES. JAARVERGADERING KRING HORST PAARDEN A.s. maandag is er de Jaarvergadering van de kring Horst paarden. Deze vergadering wordt gehouden in manege wienushof te Hegelsom aanvang 20.00 uur. HET BESTUUR WENST IEDEREEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG ZATERDAG 19-12 BIJEENKOMEN 20.00 UUR BIJ TWAN FLEURKENS BIJEENKOMST ZONDAG 20-12 OM 20.00 UUR IN "DE WIS" 1 993. O V j a t. i {j X e «.3 tï r i A 3 v TT X re S '1" re TM .e c iv t re x r t x ng a o v re jnt o re at

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 15