basisschool MBO kapsalon peuterspeelzaal 13 Schansen De eerstvolgende Schans verschijnt op donderdag 31 december. Dus: jongesn en meisjes van groep 7 en 8, die dag graag om half tien op school zijn om de Schans te nieten en te bezor gen Vormse1 Het ligt in de bedoeling om op maandag 18 januari a.s. een bijeenkomst te houden over het Vormsel! (Ouders van leerlingen groep 7/8). De datum is nog niet helemaal definitief, maar toch wel vrij zeker! Als de datum nog verandert, hoort u dat voor de kerstvakantie. Afgelopen dinsdag zijn alle 9 leerlingen van groep 8 geslaagd voor het EHBO-jeugddiploma A. Allemaal proficiat met dit resultaat! Kerstmis Op le kerstdag om 9.00 uur is traditiegetrouw de Herdertjes mis. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen daarin voor tekst en muziek zorgen. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. De kinderen zitten links vooraan in de eerste banken. Vakantie Komende woensdag begint voor alle kinderen om kwart voor twaalf de kerstvakantie. Maandag 4 januari beginnen we weer! Allen prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwiaar ge wenst! PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 11!IJ Geopend: Woensdag 13-17 uur; Donderdag 9- Jeanne Stevens Hoofdstraat 44, 5808AV Oirlo. Tel. 04780-71709 De peuters mogen dinsdag 22 december takjes en ander groen meebrengen voor een kerststukje te maken. Deze morgen is ook de kerstmorgen. Daarna hebben de peuters vakantie tot en met4 januari. Nieuwe peuters zijn ook weer welkom. Opgeven bij Tilly Versteegen, tel.: 71401. Verder wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gezond 1993. Bestuur en leidsters. WIJ WENSEN ALLEN ïj» rjmj» r:* s» s» ?X jj® :X SR JJ l-|V» fel

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 13