ouderenbond warmte zonder zorgen! Kerstmiddag Maandag 21 december a.s. aanvang 14.00 uur Kerstviering in "de Wis". Gaarne nodigen wij hiervoor alle ouderen., ook jongere ouderen, van harte uit. Enkele leden van de L.V.B. met toneel en een damesduo uit Oirlo met zang en muziek zullen hun medewerking aan deze middag verlenen. Wij hopen op een grote opkomst om er samen een fijne gezellige en sfeervolle middag van te maken. Die u alvast wordt toegewenst door Het bestuur. Langs deze weg willen de spelers van toneelgroep Vondel een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan het slagen van de toneeluitvoeringen afgelopen weekend. Het was fantastisch. Op biede avonden hadden we een heel prettig publiek en het is voor de spelers een ware voldoening om al die leuke reacties uit het publiek in ontvangst te mogen nemen. Ook een bijzonder woordje van dank voor onze decorbouwers die er elk jaar maar weer voor zorgen dat we een schitterend decor hebben. Bedankt! Wij gaan nu op zoek naar een nieuw stuk voor volgend jaar en hopen u dan weer te mogen begroeten in "de Wis". Verder wenst toneelgroep Vondel u allen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 1993 toe. Toneelgroep Vondel. Is Uw CV-ketel, boller of geyser aan vervanging toe, huur dan Uw toestel bij CV-Rent. Kies voor zekerheid, veiligheid en voordeel Huren bij CV-Rent is: Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 04784-2712 Fax 04784-2645 Verhuur van CV- en Warm watertoestellen

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 11