svc junioren 0-7 2-7 9-3 dameskoor O Aanmelding leerlingen-opleiding Harfa muziekschool Venray In januari a.s. start aan de Venrayse Muziekschool weer een nieuwe cursus Harfa (Harmonie-fanfare). Zowel jeugdigen als ouderen kunnen daarvoor inschrijven. Fanfare "Dorpsklank" kan nieuwe muzikanten, jong en oud, prima gebruiken om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende fanfare-muziek in ons dorp. Daarom; denk eens serieus na over zo'n Hafra-opl eiding Bij voldoende aanleg en oefening speelt men na ongeveer twee jaar al in het orkest mee. Bovendien, de lessen worden zoveel mogelijk in Castenray gegeven, een instrument door de vereni ging ter beschikking gesteld, de tarieven zijn redelijk. Personen beneden 18 jaar betalen f. 245,00 lesgeld per jaar, daarboven f. 490,00 per jaar. Ook mensen die geen IVM-voorop- leiding hebben gehad kunnen voor deze Hafra-cursus inschrij ven. Onze fanafare zoekt vooral gagadigden voor een opleiding bugeltrompet/cornethoorn, slagwerk (op grotere instrumen ten zoals bariton/tuba/trombone/bas wordt meestal wat later overgeschakeld) Kortom: "zin in muziek", en dat in groepsverband in eigen dorp, meld je dan aan Zijn er nog vragen, dan kan altijd kontakt opgenomen worden met ondergetekende. Let wel: opgave moet vóór 7 december a.s. geschieden en wel via onze fanfare (dit om van het gunstige Hafra-tarief te profiteren). Neem voor aanmelding en/of vragen kontakt op met Piet van Wegberg, tel.: 71762. Uitslagen afgelopen week: Belfeldia B2 Merselo C DIS D Blerick E3 Castenray F1 Castenray F2 ■Castenray B ■Castenray C ■Melderslo D ■DIS E ■Melderslo F1 ■Meterik E2 Frogramrna zaterdag 21 november 034 DIS A 092 Venray B3 199 HEC C ÏÏRC D -Leunen A -Castenray B -Castenray C -DIS D BW E -DIS E Wittenhorst F2-Castenray F1 Oostrum F2 -Castenray F2 8-1 1-4 2-0 14.30u. 13-OOu. 12.0CU. 13«00u* 12.15u. Classens,Manders,Huk 11#00u. 10.15u. Verblakt,M.Strijbos,Mul dors 11.G0u. 10.15u. Smeets,v.Dijck,Wilms 11.00u. 10.30u. Custers, Strijbos 11.30u. 11.00u. Arts, Cleven Dinsdag 24 november om 14.00 uur zingen in het bejaarden huis Sevenheijm te Sevenum. Om 13.30 aanwezig zijn bij Jac en Truus is er GEEN repetitie mis zingen om 19.00 uur. Donderdag 26 november Zaterdag 28 november Donderdag 3 december repetitie om 19.45 uur. la f.W.'l m m m B P

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 8