1 vb2 aiTGMa Huidziekten De avond met dit onderwerp is op 25 november a.s. om 20.00 uur in "de Wis". DrBongaerts uit Venlo laat ons een diaserie zien en vertelt ons over spataderen en open benen. DRINGENDE OPROEP AAN AT.T.E LVB~LEPEN en andere "a.s. bruiloftsgasten" Dit jaar is de LVB aan de beurt om in 1993 de boerenbruiloft te organiseren. A.s. zaterdag is de bekendmaking van ons boerenbruidspaar en het verlovingsbal. Om hiervan een stemmig gebeuren te maken, hebben wij de mede werking nodig van alle LVB-leden en andere sympathisanten uit ons dorp. immers een feest waar JONG an OUD zijn steentje aan bijdraagt, kan een echte dorpsontmoeting worden. Wij denken hierbij aan ons bruidspaar, leden van de boerenfa milie, Ceremoniemeester en ambtenaar, maar ook aan de "gasten" die de verloving en bruiloft willen meevieren. Als TF,DEREEN OP TIJD (20.11 uur) in de zaal aanwezig is -het eerste drankje smaakt om 20.30 uur immers net zo lekker als het eerste drankje om 23.00 uur- kunnen wij van de bekendma king van 't bruidspaar een stemmig feest maken. Dan kunnen wij na afloop ook zeggen: "Dat was nog eens een ouderwets gezellige avond, waarbij jong en oud zich thuis hebben gevoeld. Uitgaan wil immers niet zeggen: zoveel mogelijk drinken in zo kort mogelijke tijd, en zo laat mogelijk naar huis. Het wil wel zeggen: SAMEN zorgen voor ontspanning door middel van een drankje, een grapje, een praatje en een dansje, zodat wij er na afloop geestelijk rijker van zijn geworden, want Wij willen dan ook besluiten met een dringende oproep aan allen: T.AAT UW T.VB NIET TN HAAR HEMDJE STAAN, en kom fr.s, ^atpl'dag 21 d«=> wis om er een gezellige avond van te HOF. MEER 7.TF.T.F.N. HOF. MEER VREUGD 1 ■èa Js i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 2