CASTENRAY VOOR DORPSBLAD 1992 weekblad i kerkberichten U basisschool ZATERDAG 28 NOV. OUD PAPIER BIJ PIET ARTS 10:00-12:00 UUR I Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 45 20 november 1992 HERENKOOR Zaterdag 21 nov. 19.00 uur Woensdag 25 nov. 9.00 uur Dien Classens-Vissers Grad en Maria Brouwers-Huisman jrd.over leden ouders Maes-Baeten jrd. Gerard van Kuyck Hein en Martinus Emants en voor overleden ouders. Leden en overleden leden Kerkelijk Zangkoor i.v.m. Caecilia -feest. Marie en Trina Janssen Misdienaars: zaterdag': Suzanne en Thijs. Sinterklaas komt Op zondag 29 Jiovember a.s. zal Sint Nicolaas en zijn Zwarte Piefen een bezoek brengen aan Castenray. Om halt drie is hij in Gemeenschapshuis "de Wis" waar alle kinderen hem een handje kunnen geven. Over de organisatie van die dag zullen we vol gende week in de Schans publiceren. - aan3^school deCem]:'er bren5Tt de Sint 's morgens nog een iezoek le Communie De datum voor de Eerste H. Communie vastgesteld op zondag 25 april a.s. E.H.B.O. (kinderen groep 4) is Het theorie-examen E.H.B.O, groep 8, is op dinsdag 8 december a.s. om 13.15 uur op school. Het praktijkexamen is op donder dag 15 december om 11.15 uur te V'enray. WK» K» K»* JU W Mt -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 1