BATAVIEREN-TOURNOOI Het afgelopen weekend hebben drie verenigingen aan het Batavieren- tournooi deelgenomen, en hebben er de volgende resultaten behaald. St Sebastiaan Heide 11 schutters 2285 punten is gemiddeld 207.72, het verenigings gemiddelde was 220.81 Uitslag is 13.09. R.K.Diana Venlo 14 schutters 2536 punten is gemiddeld 181.14 het verenigings gemiddelde was 184.69. Uitslag is - 3.55. Neerlandia Bakel 20 Schutters 4251 punten is gemiddeld 212.55, het verenigings gemiddelde was 217.81. Uitslag is - 5.26. De schutters van de batavieren die tijdens dit weekend hebben geschoten hebben de volgende resultaten behaald. Ie zestal 2e zestal 3e zestal Jan Vollenberg 233 Wiel Jacobs 209 Jan Classens 187 Jan Vissers 232 Aloys Kuypers 207 Mieky Vollenberg. 177 Piet Heidens 230 Harry Cremers 206 Piet Poels 137 Bert Emonts 225 Antoon Dinghs 205 Totaal 501 Paul Kuypers 219 Hay Hoebers 204 Mart Smulders 214 Jan Taeken 194 Totaal 1353 Totaal 122.5 Neerlandia Bakel-Batavieren Zaterdag 27 April nemen de Batavieren deel aan 't nederlaag-tournooi van Neerlandia Bakel. Het bestuur en de wedstrijdcommissie verwacht dat de schutters zoveel mogelijk meegaan,want Neerlandia was de afgelopen week ook met 20 schutters bij ons aanwezig, We vertrekken om 17.00 uur. Batavieren - Houtswelvaren. de officiële heropening heeft de bank Vrijdag 3 en zaterdag 4 mei krijgen we Houtswelvaren uit Helmond op bezoek, ook hier verwachten we de de schutters deze wedstrijd zoveel mogelijk meeschieten De schieten dit jaar namelijk 30 jaar tegen elkander. zijn Vrijdag 20.00 uur, en zaterdags om 19.00 uur. f.4.000,= beschikbaar gesteld aan de Dorpsraad te Castanray en aan de Parochie van de H. Gertrudis te Oirlo. Het Kerkbestuur zal de gift gebruiken om de verlichting in de kerk en de kerktoren aan te passen en uit te breiden. De Dorpsraad van Castenray zal met deze donatie het Lucia-Johannes en Josephkapelletje verplaatsen naar de Lollebeekweg.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 7