Lot turn Roka Merselo 2 Grubben Rekreanten Pupillen Aspiranten 2 Senioren 2 Senioren I Peeikorf Programma 27 en 28 An ril Zaterdag: Pupillen Aspiranten 2 Aspiranten 1 Zondag: Senioren 3 Senioren 1 - Erica - Oranje Wit - Maaskorf - De Peeikorf - Glvmsia 3 9-0 0-2 6-10 1-IX 3-6 10.00 uur 11.30 uur 0.-ÖÖ uur spp De Kamp Aanw: 9.15 spp De Kamp Aanw; 11.00 spp De Kamp Aanw: 9.30 1 X.30 uur gpp De Kamp Peeikorf 13.00 uur spp De Kamp A.Frencken Pr» Zaterdag: K.C.H.B. Vertrek: 13.16 uur ÖdoS Vertrek: 13.15 uur Zondag: Ajöla. (Landhorst) Vertrek: 9.30 uur Swift 3 14.15 uur spp Schanshei.de - Pupillen Rijden: Ktaevesx, Geerete - Aspiranten 1 1,4.00 uur Rijden: Geeretg, Willemsen - Senioren 3 10.30 uur Rijden: Peters, Kuypers, Tacfcen) - Senioren 1 1Ö.Ö0 uur spp spp Wienias Schapendief Vxlgert L..Hmjs Vonckel-Girls - Eekreanten 20.00 uur spp De Vonckel Vertrek: 19.30 nut Rijden: Dinghe, Dinghs Maandag 6 xmi K.C.H.B.2 - Aspiranten 2 18,,30 uur spp Seh&nsheide Vertrek: 17.45 Rijden: Sirijbos. Lmtaerg M&rcëlHe AAN- EN AFMELDEN!!!!!!!! Afmelden leden véét 1 mei &J3. bij E. Geerei*. Tel: 1488 Bij voldoende belangstelling willen we ook de de mogelijkheid geven om te gaan korfballen, Aanmelden kan door iedereen èie 4vóór loktdber ÏS31, 6 jaar of ouder is bij R. Geerets. Tel: 1488. OmiriM vé4r 1 met J 1COH.3P3BAI- 111/Sics.a.cü. a» *'v -«i A ïg^Wl

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 6