moommés-. n 5 ïn verband met het behaalde kampioenschap van ons C-team en G-teas zal op zaterdag 27 april deze teams een receptie aangeboden worden van 20.30 uur tot 21.30 uur in ons clublokaal "Het Doelhuis. UITSLAGEN PERSOONLIJK CLUB KAMPIOENSCHAP 1991: POULE A POULE B: WStri j bos - PWeijs JWismans - HSt ri ibos GWei j s - JHesen AStiphout - JvRhee JSei jkens - WJanssen PWeijs - JWismans H.Strijbos - G.Weiis JvRhee - JSex j keras 1-3 0-3 0-3 0-2 1-3 0-3 0-3 0 - 3 T.Fleurkens - H.Classens 1-3 RRunen - EvRhee JPeeters - GHouwen JDuikers - PEssonts IHeufs - AKulpers H.Classens - R.Runen RvRhee - J.Peeters FEföonts - A.Kuipers 0-3 0-2 0-3 2-0 0-3 3-0 0 -3 Maandag 29 april Poule A Donderdag 02 mei Poule B A-KLASSE C-KLASSE D-KLA5SE 1Bap-Hap 2. Middelijk 1 12. DE KSTSERS 1. Middelijk 179 2. Pommerans 159 4. DE KKTSERS 2 149 6. DE EETSERS .1 137 F-KLASSE 1. Middelijk 2. De Treffers 10. DE KETSERS 187 176 118 G-KLASSE .1- SS.KETSgRS 159 2. Middel!jk 151 3. Hap-Hap 141 EINDGEMIDDELDE: A-TEAM C-TE.AM Dl-TEAM J.Classens kader 7.49 HClassens 2. 37 JWismans 158 T.Fleurkens 3 .95 P.Welja 2.06 G-Wexjs t .43 W.Strljbos 2.78 H.Strijbos 1.72 GHouden 1 .38 L.Cox 2,11 JPeeters 1.61 PEmonts 1 .31 AStiphout J.Duikers 1 .22 D2-TEAM F-TEAM G-TEAM RRunen 1 .91 WSei j kens 1.01 JHesen 1 .57 RvRhee 1 54 JKleurkeus 0.80 RWismans 0.60 JvRhee 1.33 B.Philipsen 0.74 G2egers S3 JSeijkens 1.20 A.Kuipers 0.73 Pv-Rhee 050 Heufs 0.99 Th.Seijkens 043 AZegers 0.4S WJanssen 0.75 KOOP Snorfiets Hercxilss Saxosiett# g.g.a.n. tel.: 04767-1674 BIL .IARTCXüB .140 3.37 84 1. DE KKTSERS 2Hap-Hap 3Htikeke 169 168 166 1 43 Cv f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 5