BoerenBend 3 C.A.V. SaWeCo PRIJSWINNAARS VAN DE LLTB PROVINCIALE MILIEUDAG KLEURPLAAT Van de honderden inzendingen heeft een vakkundige jury aan de volgende tekenaars een prijs toegekend: Leeftijd 3 jaar: Yvonne Verbeek Meerlo Leeftijd 4 jaar: le prijs: 2e prijs: 3e prijs: Peggie Geerets Coen Nelissen Rianne Kerstjens Leeftijd 5-6 jaar: le prijs: Tim Geerets 2e prijs: Mark Arts 3e prijs: Sanne Peters Leeftijd 7-8 jaar: le prijs: Bianca Ambrosius 2e prijs: Medv Hulshof 3e prijs: Suzanne Lenssen Cas tenray Leunen Swolgen Castenray Swolgen Meerlo Oirlo Broekhuizenvorst Broekhui zenvorst Leeftijd 9-10 jaar: le prijs: Paul Derikx Broekhuizenvorst 2e prijs: Pleuntje v. Arensbergen Meerlo 3e prijs: Jana Hulshof Broekhu1zenvorst Leeftijd 11-12 jaar: le prijs: Susanne Tissen B1itterswijck 2e prijs: Jeroen vd Ven B1itterswijek 3e prijs: Daan Giller Swolgen Voor alle winnaars ligt er een kado klaar bij de SaWeCo in Swolgen. Verder worden de winnende tekeningen doorgestuurd naar de LLTB in Roermond waar ze dan meedoen aan de provinciale wedstrijd. De winnaars van onze afdeling dingen dan weer mee naar de hoofdprijs, een mountain-bike Van deze wedstrijd krijgen de winnaars automatisch bericht. TOT ZIENS SaWeCo SWOLGEN Dèp Petersstraat 30 5308 BC Oiflo Tel 04787- 1641 Kantoor Swolaen Tel.. Q4789 - 1224 Bankrelatie: Rabobank Oi'lo nr. 13.87.03.868 Giro 1040886 Faxnr 0*787 - 1845

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 3