I w Motorrijden Theo Arts 14 2233 c&stenr&y 1 236? Castsnray 2 2373 C&stenr&y 3 2596 Castenray 4 2590 Caatenray 5 Programma zondag 5 mal TOP !2? 2 - Castsnray Slarmvog®la 2 BW 3 27 3 Mierica 3 BW 27 4 Swoigens© B.4 aanvang scheidsrechter 14.30 H. Hofmans 1041 12,45 w@dstr,l@ld. 6030 12.00 idem 1000 10.00 idem idem 14.30 K&,xm® lalnct nimme leden Personen die volgend seizoen willen gaan voetballen, dienen zich go spoedig mogelijk op te geven bij Theo Houwen, zodat we h@t aantal teams definitief kunnen vaststellen voor het nieuwe seizoen. Mededel is* 5© Diegene die mee willen gaas naar de receptie van Ger binders vrijdag 26 april: bijeenkomst 19.00 uur bij J. Hasan Dinsdag a.s. 30 april hebben de peuters vrij in verband Koninginnedag Bestuur mt& leidster. V - 33 Da collect© t.b.v. d@ Kinderbescherming heeft d@ mooi® som van f. 545,35 opgebracht. Kil» gull® g@v®rs ©u co11©ctantan hartelijk bedankt hiervoor. Kr i ngb@dava.art Op 2 mol om 2000 uur is. onze jaarlijks® Xringbsdevaart naar OostrumB© zang tijdens d@z& kerkdienst wordt verzorgd door XJsselsteijn. HIEUW Tuiit ©n Patch-work stoffen in divers© kleuren ®a motieven Een prachtige hobby. Steeds meer mensen, jong en oud, ontdekken het avontuur en de vrij heid van een motor. AUTO" tn MOTORRIJSCHOOL Noordsingei 33 - Horst Tel. 1773 h.g.g. 04780-83355 Begrafems- cu CrcmaUc-ofKiccT.csRjflg Jan V8s Kcohoudstrset »7 5%i Ci\ l!of«i Tel. 04109-7099 Dag co aacfci bereikbaar Wij verzorgen elic opdrachtcs voor jnc'.*sses die «iet verzekerd zijn als ook voor alle verzekeriage- pollsscn cp. begrafenisfondsen. SS ft SBC tfe 2* A a A 3». 5 5 msïpf-tfcte* ?nsS attache fe*stfyft&ï PEETERS J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 14