O O 13 &PK-K&SiBI»8KLAAR TERWIJL II WACHT I - Onderhoud en reparatie Verkoop van nieuwe en gebruikte auto' - Band®», uitlaten en accu's - Vakant1ebeurtsn Ford Orion, diesel 1989 Ford Escort, n»«t vol© extra's 1988 Ford Escort 1984 Daihatsu Cuorekm-stand: 20.000 1989 Citroen B3C, kin-stand: 30.000 1988 Mazda..£23sedan, 4 öeurs 1987 Opel Omega 2.0 1987 Op©l Kadetthatchback 1988 Garagebedrijf "De Kreiteoberg"Kreuzelweg Telefoon: 04709-6528 5961 MM Horst. Gratis af te halen: partij gebruikte autobanden OT W© vertrekken morgen (zaterdag 27 april) om 17.45 uur met de fiets naar "het Juoehorst". ¥e zijn om circa 2T.30 uur ^®er terug. RoX1eboI Voor dm Rollebol ©p gaterdag 25 mei kan iedereen vanaf 6 jaar zich nog opgeven bij In© Thê«uw€»n. Wand®Ivierdaag Voor de Wandelvierdaags® van 6 t/m 9 juni in Vanr&y kan iedereen vanaf groep 5 zich opgeven bij Petra van Rhea tel. 1837). öïxkomt&n zijn f. 6,00 p@r persoon. Opgeven kan t/m d i ns -dag 3 0 apr i .1 - Caslenray, april 199! Ir» verband met het behalen van het kampioenschap van om C-team en G-team Én de feHjsrtcompetitie 1990/1991 van de Kring Horst, zal deze teams een receptie aangeboden worden op zaterdag 27 april a.s. van 20.30 tot 21.30 uur In clublokaal "Het Doeihuis", Castenray. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste- op prijs gesteld. Namens. B.C. "de Ketsers" Het Bestuur. A A -ét 2fc A A "v.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1991 | | pagina 13