I DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.19 weekblad 1990 i Aannemersbedrijf G. Zegers Redactieadres Castelostraat 30 tel.: 1822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur nr. 49 28 december 1990 KERKBER X OHTEN Za. 29-12: 19.00 uur Mathea Hermans-Louwersoverleden familie Friesen-Driessen Zo. 30-12: 10.00 uur Marie en Sjang van Kuijck en overleden ouders van Kuijck-VerrijdtPetronella Strijbos-DuijckersPiet Keijsers Ma. 31-12: 19.00 uur uit dankbaarheid voor het jaar 1990 Di01-01: 10.00 uur O.L.V.van Altijd durende bijstand (zij die offerden) Misdienaars zaterdag 19.00 uur zondag 10.00 uur Maandag 19.00 uur Dinsdag 10.00 uur Michel en Fred Joan en Loes Marian en Anke Marianne en Suzanne WE WENSEN U ALLEN EEN PRETTIGE JAARWISSELING EN EEN IN ALLE OPZICHTEN VOORSPOEDIG 1991., Voor al Uw timmerwerk, kozijnen, trappen e.d. stucadoorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Lollebeekweg 70 5811 AL Castenray tel.: 04787-1325 St. Odastraat 23 Helderslo tel.; 04709-7514 We wensen u allen een goed en gezond 1991 Aannemersbedrijf Zegers-Wismans <4 1 -DE SCHAI MS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1