1 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY j jaargang nr. 19 weekblad 1990 I t 1 Redactieadres Castelostraat 30 tel.: 1822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur nr46 7 december 1990 ICERICBBaR X CHTEN Za. 08-12: 14.00 uur t.g.v. Zilveren huwelijksfeest Heidens Arts 19.00 uur Mathea Hermans-LouwersHay Reijnders, Hei la Classens-Janssen, overleden fam. Bonders-HoedemakersPiet Rambags Petronella Strijbos-v.d,Beuken Zo. 09-12: 10.00 uur Piet Xeijzer3, Andreas Seijkens, jaard. Jacobus Wismans, Petronellaeleven, over leden fam. Gel 1ings-Verhoeven Misdienaars zaterdag 14.00 uur: zaterdag 19.00 uur zondag Marianne en Fred Joan en Sanne Marian en Loss TB KOOP KADET 1987 tel: 04784-1330 50+ bal 50+ bal 50+ bal 50+ bal Maandag 10 december, aanvang 20.00 uur Donderda 3.3 december 20.00 uur repetitie. EVEN ONTHOUDEN! 10 december 22 26 federatievergadering oud papier, opluistering H.Mis. f hnhfö I I I ^«r-^skfank mtetmf O m SCHAI NS- 9 9 9 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1