1 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 19 weekblad 1990 1 KERKBERICHTEN DAMESKOOR z k Redactieadres: Gastelostraat 30 te Inleveren voor dinsdag 19.00 uur 1822 Nr. 43 16 november 1990 Za. 17-11: 19.00 uur Bernard Friezen en Kartinus Friezen, PetrcneXla Strijbos-Duijkers buurt)v Zo. 18-11: 10.00 uur Taardienst Antoon Roel ofs jaardlenst Leonard Heidens-Driesen, Anna Gertruda Driessen, Gertruda Heidens Driesen Do. 22-11: 19.00 uur Ceci11iaviering met zang door het kerke lijk zangkoor (dagkapel). Misdienaars zaterdag: Jolanda en Marian zondag Michel ©n Marianne Voor uw warme belangstelling bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma PETRONELLA STRIJBOS-DUIJKERS danken wij u oprecht. Uw deelname was voor ons san- grot© steun in dez© zo moei lijk© dagen. Tevens willen wij speciaal de buurt in deze dankzegging betrekken voor hun goede diensten. P.A. Strijbos kinderen ©n kleinkinderen Castenray, november 1990 Donderdag 22 november is avond van de heren. geen repetitie i.v.m. ds feest- H.ÖS SCHANSEKNUPPELS^^ PROGRAMMA ZA 17 NOV 2X11 VORSTENRAAD IN SCHOUWBURG TE VENRAYVERTREK 19,00 UUR CAFé HESEN. - ZO 18 NOV JEUGDVORSTENBAL BIJEENKOMEN 15.00 UUR CAFé HESEN. NA HET JEUGDVORSTENBAL DOEN WE GEZAMELIJK POETSEN. ZA 17 NOV ZAAL KLAARZETTEN 13.00 UUR: TIES DINGS,TWAN FLEÜRKENS,JOS WISMANS.TOON HELDENS EN JAC WISMANS LU Q SCHAI 1 L

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1