I DORPSBLAD VOOR CASTENRAY 1 1 jaargang nr.19 weekblad 1990 1 r\ t j KERKBERICHTEM Redactieadres: Castslostraat 30 tel.: 1822 fir. 41 Inleveren cony voor dinsdag 19.00 uur 2 november 1990 Za. 03-11: 19.00 uur Petronella Strijbos-Buijksrs (buurt) Overleden familie Janssen-Emonts Frans Wei js Bernard Fr les en Petronella Strijbos-v.Beuken Zo. 04-11: 10.00 uur jaardienst Peter Johannes Strijbos Johanna Baltussen en Gerardus Baltussen Marie en Sjang van Kuijck en overleden ouders van Kulj ck-Verri jdt Misdienaars - - zaterdag: Jolanda en Marian zondag Michel en Marianne Be collect© voor "Wereldmissiedag"; opbrengst f. 745,00. Bedankt voor uw bijdrage.- Reeds laren is @r bij onze deineekorfbalvereniging ©*m chronisch tekort aan Xeiders/gtersMet nkme leiders/sters die d® seniorenteams ondersteunen ®n bijstaan tijdens d® wedstrijden. Middels deze oproep wil het bestuur van d@ S.V.C. de medewer king van enkel© dames en/of heren vragen. Hsmssn di® bereid zijn ©nig® vrij® tijd in onze sportvereniging te steken. Zonder wat meer hulp kunnen wij deze sportieve teamsport voor l Casienr&ys© meisjes en dames niet ontimaal functionerend 1 houden. Heeft u belangstelling, informeer dan gerust vrijblijvend bij Toos Heidens tel.: 1556 of bij Ma. Geerets tel.: 1488. Bijeenkomst binsdag 6 november a.a. bijeenkomst in caf® Hesen,< aanvang 13.00 uur met als onderwerp Amoniakuitetoot in d© varkenshouderij B©s@ middag wordt verzorgd door Dhr. N, Verdoes, medewerker proefstation te Rosmalen. 1 LU I O SCHANS- I 4 v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1