i r*- RedactieadresCastelostraat 30 tel.: 1322 Inleveren copy voor dinsdag 19,00 uur KERK BERICHTEN 2a. 06-10; 19.00 uur overladen ouders Philipsen-Vousten, Willem Baltussen mi Johanna Baltussen-Jacobs Zo. 07-10: 10.00 uur Mim Geereta, uit dankbaarheid voor onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Harie en Sjang van Kuijek en overleden ouders van Kuijck-Verrijdt Wo10-10: 19.30 uur Hoederavond L.V.B* Misdienaars zaterdag; Michel en Marianne zondag Joep en Joan woensdag: Jolande, ©n Harian f «i. *t aonia Motorrijden.. AUTO* en iÖTORRUSCHOÖL Theo Arts Nr. 37 5 oktober 1990 Een prachtige hobby. Steeds meer mensen, jong en oud, ontdekken het avontuur en de vrij heid van een motor. Voor sl uw ösk-, zink- an loodwarfceaamhadgn DAKDEKKERSBCDRMF Nusselainstraat 26 Horst-America Telefoon 04764 -<si 4 Nooro'sirtgel 33 - Horst Tel. 1773 b.g.g. 04730-33355 Jtegrafeata- en Crcmelie-ür-dcifiCtnlag •Isa van Kechondatfaat 17 5%t CA Horst Tci, 04709-7099 Dag ca nacht bereikbaar Wij verzorgen etlo opdrachten voor sensen die niet verzekerd zjin al? ook voor bÜc vcrackeri«gs- polissen en begrafenisfondsen. r QPlSSOiNQ 9 PEEÏER8

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1