i KERK BERICHTEN - RUITERCLUB OUDERENBOND 1 Hedacti©adresCastelostraat 30 tel.: 1822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 36 28 september 1990 Za. 29-09: 19.00 uur voor Sj&ng van Kuijck voor Petronella 3trijbos-v.&.Beuken Zo. 30-09: 10.00 uur voor Toon Classens Vr, 05-10: 9.00 uur viering 'r<Wereldmissiedag" schoolkinderen 14.00 uur huweüjfcsdienst Marian Philips©» en Mim Gooren Misdienaars zaterdag: John en Flater-Jan zondag Jo lands, en Marian vrijdag 9,00 uur Marianne en Joan 14.00 uur Maria.» ©n Marianne Indoorse1eet i swedatrij den Paarden dressuur: 28 ckt. spring©»: 25 9 14 11 26 nov d@c okt nov dec t© Morst te Sevenum te Horst niet voor winstpunten niet voor winstpunten niet voor winstpunten te IJsselsteijn wal voor winstpunten te Heil niet voor winstpunten te Korst wel voor winstpunten Voor zowel dressuur ais springen teilen d© twe® beste resul taten voor de afvaardiging naar de Limb. Kampioenschappen. Opgav© 3 weken voor de betreffende wedstrijddatum. Pony's dressuur: 4 nov. te Sevenum niet voor .winstpunten 2 dec, ta Useisteijn niet voor winstpunten 23 dec. te Horst wel voor winstpunten spring©»: 18 nov. te Horst 16 dec. te Sevenum 30 dec. te Ueselstaijn Voor opgave, zis paarden. De maandelijkse bijdrage voor gymnastiek an volksdans©» z&l voor de maand oktober g&Xm worde» op maandag X oktober voor de gymnastiek eo dinsdag oktober voor het volksdansen. Diegen© die voor de maand september nog niet betaald hebben, willen w© verzoeken dit tegelijkertijd te doen. V - f I O rn irw i »t i> i i njnfwpn*lf rf'iJMim— .^oi' h i nïrfT[H' it

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1