DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.19 weekblad 1990 'k n- 1 KERK BERICHTEN JEUGDWERK OUDERENBOND Redactieadres: Casteiostra&t 30 tel.: 1822 Kr. 34 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 7 september 1990 Za. 08-09: 19,00 uur Bora Willemsen-Hartens, hn Willemsen- Philipsen, Fam. Strijbos, He 11a Classens- Janssen Zo. 09-09: 10.00 uur Wim Geeretsjgt. Hendrieus v.d. Pasch, Henna. v.d. Homburg, Petronella Friesen Za. 15-09: 19.00 uur Lei Heidens, jgt, Leonardus Classens, Gertruda Hendriks, Wilhelmina Voarmans Zo, 16-09: 10.00 uur Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen, Marie en Sjang van Kuijek en overleden ouders, jgt. Johannes v.d. Water Wilhalmina Spreeuwenberg,Petrone1 la Lommen Misdienaars 08-09: John en Pistor Jan 09-09: Jo lands, en Marian 15-09: Michel en Marianne 16-09: Joep an Joan Film Zaterdag 8 september wordt er aen film gedraaid in "de Wis". Aanvang 20,00 uur, einde circa 22.00 uur. Onkosten f. 3,00 per persoon. ladereen vanaf 9 jaar is welkom. Foto's vierdaags® Ds foto's zijn klaar, WH je graag foto's bestallen dan kan dat in de cafetaria bij fam. Kof-a. kunt 20 bestellen t/m zondag 16 september. Schrijf de •J. bestelling op een briefje en doe dit met de kosten in een V enveloppe. Vergeet je naam niet te vermelden l\l De enveloppe kun je bij de cafetaria inleveren. B© foto's kosten f.1,00 nsr stuk. - Het is do bedoeling dat wij dtn*dacr 18 september met een groot aantal ïeden de uiteeri-i* 'voor ouderen" in d© schouwburg te Vearay bezoeken, vo aanvang hiervan is om 14.00 uur. W® raden aan om ruim op tijd aanwezig te zijn, daar geen plaatsen kunnen worden gereserveerd. Heeft iemand geen vervoer, neem dan contact op met iemand van het bestuur. Wij wensen u een gezellige middag toe. v, - -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1