KERK BERICHTEN DAMESKOOR B.S.- "de Stek" Redactieadres: Casteïostraat 30 tel.: 1822 Nr. 32 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 24 augustus 1990 Za. 25-08: 19.00 uur voor Hay Reijnders, Ger Janssen, Nel la Classens-Janssen, jaardienst voor Toon Classens Zo. 26-08: 10.00 uur voor overleden familie Mennen-Muskens Piet lambags en Gerard van Kuijck Misdienaars: zaterdag: John ®n Pieter Jan zondag Joianda en Marian Tijdens de diensten van het komend weekend, speciale collecte voor d© Mimisa. Zo, 02-09: 10,30 uur Oogstdankvlering Wegens afwezigheid van d® redactie zal op vrijdag 14 september GEEN Schans verschijnen. Wilt u hiermee rekening houden bij het inleveren van de copieen. Dus stukken die betrekking hebben op de periode za. 8 t/m do 20 september moeten op dinsdag 4 september voor 19,00 uur binnen zijn. Zaterdag 25 augustus mis zingen om 19.00 uur. Donderdag 30 augustus repetitie om 19.45 uur. Om 20,45 uur repetitie met d© fanfare in dWis". Als er nog dames zijn die Interesse hebben om ons koor te komen versterken dan zijn ze van harte welkom. Opgave is mogelijk bij ©en van d© bestuursleden. Vanwege d@ kermis is maandag ®n dinsdag a.s. GEEN school. De leerkrachten. Ml en prettig© kermisdagen toegewenst. 4 miüirm iiinmiii.Tiirri ■•y i i ,-r --r 1 11 1 -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1