DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 19 weekblad 1990 A KERKBERICHTEN REDAKTIONEEl KORFBAL Redactieadres: Castelostraat 30 tel,: 1822 Nr. 28 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 13 juli 1990 Za. 14-07: 19.00 uur An Wi11emsen-Phi1ipsen, Hay Reijnders, jaardienst Marie v. Kuijck Zo. 15-07: 10.00 uur liarie v. Kuijck Za. 21-07: 19.00 uur fam. Janssen-Emonts Zo. 22-07: 10.00 uur Slang van Kuijck, Toon Classens Za. 28-07: 19.00 uur Hav Reijnders, Sjang v. Kuijck Zo. 29-07: 10.00 uur overleden ouders Janssen-Emonts Misdienaars 14-07: Joep en Joan 15-07; John en Pieter-Jan 21-07: Michel en Marianne 22-07: Joep en Joan 28-07: Michel en Marianne 29-07: John en Pieter-Jan Ben je verhindert i.v.m. vacantia, probeer dan te ruilen. Kennismaking Geachte Parochianen, Het zij mij vergund mij aan diegenen voor te stellen die mij niet kennen. Na een gesprek met Deken C. Buschman en enkele leden van Uw kerkbestuur is overeengekomen dat ondergetekende Pater Gaudentius van Deudekom, lid van de congregratie den Assumptionisten, hier in Uw parochie voor de komende vacantie maanden de liturgische diensten van het weekend zal verzorgen Voor andere zaken zult U zich, zoals dat ook nu reeds is, in verbinding moeten stellen met het Dekenaat of de leden van Uw kerkbestuur. Pater G. van Deudekom Vacantie (gewijziqd) Vrijdag 20 en vrijdag 27 juli a.s. verschijnt er geen Schans Senioren donderdag 9 augustus. Aspiranten en Pupillen beginnen in de week van 13 augustus. -DE SCHANS- mm.**wmmt

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1