1 j DORPSBLAD VOOR CASTEN RAY jaargang nr. 19 weekblad 1990 A KERK BERICHTEN REDAKTIONEEL DAMESKOOR Redactieadres: Castelostraat 30 tel.: 1822 Inleveren voor dinsdag 19.00 uur Nr. 27 6 luii 1990 Za. 07-07: 19.00 uur jaardienst Louis Roelefs en Willem Baltus sen,, voor Sjang van Kuijck Zo. 08-07: 10.00 uur voor Him Geerets, Marie van Kuijck en overleden ouders van Kuijck-Verrijdt Misdienaars zaterdag: Michel en Marianne zondag Joep en Joan Vacantia (gewijzigd) Vrijdag 20 en vrijdag 27 juli a.s. verschijnt er geen Schans. De stukken voor de laatste Schans voor de vacantie moeten binnen zijn op dinsdag 10 juli voor 19.00 uur, Zaterdag 14 juli: mis zingen om 19.00 uur De vacantie is van 5 juli tot 2-3 augustus. Donderdag 23 augustus le repetitie na de vacantie om 19.45 uur Namens het bestuur, de organist en dirigent aan u allen een prettige vacantie toe gewenst,. ét n-we-in. KINDERPARAPLU bij de autocross tel.: 1523 Th, Jacobs ZEGERS CAFETARIA CASTENRAY tel.? 1984 Vanaf 20.10.1989 zijn de openingstijden als volgt: vrijdag zaterdag zondag woensdag 24.00 uur" 13.30 uur 20.30 uur 24.00 uur 24.00 uur 17.30 11.30 17.30 17.30 17.30 UI Q SCHAI NS- t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1