i CASTENRAY DORPSBLAD VOOR weekblad 1990 5 s KERKBERICHTEN L OUDERENBOND Redactieadres: Casteiostraat 30 tel,: 1822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 25 22 iuni 1990 2a. 23-06: 19.00 uur voor Toon Classens en Hay Reijnders Zo. 24-06: 10.00 uur voor Marie van Kuijck, Sjang van Kuijck en overleden ouders van Kuljck-Verrijdt Peter Janssen en Bernardina Emonts Misdienaars Zaterdag: Joep en Joan Zondag Michel en Marianne Vacantie Vrijdag 13 en vrijdag 20 juli a.s. verschijnt er geen Schans. De stukken voor de laatste Schans voor de vacanti© moeten binnen zijn op dinsdag 10 juli voor 19.00 uur. Volksdansen De afsluiting voor de vacantis van het volksdansen met Leunen zal gehouden worden in "de Wis"-op dinsdag 26 juni van 14.45 - 16.45 uur. Denk aan de aanvangstijd s.v.p. Dagreis A.s woensdag 27 juni gaan we een dagje uit met onze leden. We reizen met reisbureau van den Munckhof uit Horst. Vertrek om 8.30 uur bij de kerk. De bus zal er om 8,20 uur zijn. De eerste stop is in Biezenmortelwaar de schaapsboerderij "de Kaardebol" wordt bezocht. Duur van dit bezoek 1 1/2 a 2 uur. Na de lunch, die we in Moergestel gebruiken, en een bezoek aan het likeurmuseum Isidorus Jonkers te Hi 1varenbeekzal er waarschijnlijk nog ruim tijd over zijn om Oirschot te bézichtigen. Een dezer dagen hebt u informatie ontvangen over een wandeling door de kom van dit dorp met z'n vele beziens waardigheden. Aan de hand van de plattegrond kunt u zich hierover oriënteren, bent natuurlijk vrij om hier aan deel te nemen. Omstreeks 19.00 uur worden we in Someren-Eind verwacht waar het diner voor ons klaarstaat. We hopen er samen ©en fijne-en plezierige dag van te maken, die u van harte toegewenst wordt door het bestuur. Omstreeks 22,00 uur thuiskomst. pt SCHANS- mu -tmommmmwfimrmmK**mrnmnammmemp**inmm*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1