DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.19 weekblad 1990 KERK BERICHTEN Redactieadres: Caste 1ostraat 30 tel.: 1822 Inleveren voor dinsdag 19.00 uur Nr. 23 8 juni 1990 2a. 09-06: Zo. 10-06: 13.30 uur huwelijksdienst H. Stiphout en E. Creemers 19.00 uur jgt. voor Hay Reiinders, jgt. voor Gerrit Rambags en voor An Willemsen- Phi1ipsen 10.00 uur voor Toon Classens, en tot intentie hen die offerden "Onze Lieve Vrouw v. Altijd durende Bijstand" Vr15-06: 13.30 uur t.g.v. Zilveren huwelijksfeest 'Arts Driessen Misdienaars Zaterdag 13.30 uur Zaterdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur Vrijdag 13.30 uur (15-06) Jolanda en Marian Michel en Marianne Joep en Joan John en Pieter-Jan AUTOCROSS AUTOCROSS AUTOCROSS AUTOCROSS Attentie deelnemers aan autocross.op 1 juli a.s.: Inschrijving voor deelname op dinsdag 19 juni van 20.30-22.00 uur in cafe Hesen Meebrengen 1. rijbewijs 2. overal 3. inschrijfgeld f. 30,00 De wedstrijden op X juli beginnen om 11.00 uur. Keuring auto's om 10.00 uur op het terrein. SV.C-Ruiterelub-A.C.C't Veulen ZEGERS CAFETARIA CASTENRAY tels 1984 Vanaf 20.10.1989 zijn de openingstijden als volgt: vrijdag zaterdag zondag woensdag 24.00 uur 13.30 uur 20.30 uur 24.00 uur 24.00 uur 17.30 11.30 17.30 17.30 17-30 L-Wi -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1