DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.19 weekblad 1990 KERKBERICHTEN i 7 B.S.-"de Stek" SffiSi" Redactieadres: Castelostraat 30 tel.: 1822 Nr. 17 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 27 april 1990 2a. 28 04: 19.00 uur voor Fam, Vissers-VogelzangsToon Classens, Hay Reijnders en Maria Brouwers-Huisman Zo. 29-04: 10.00 uur jgt. voor Engelbert Emonts en Maria Geurts Tijdens deze viering zullen 10 communi- c&nten hun le heilige communie ontvangen Onze fanfare zal e.e.a muzikaal opluis teren sdienaars zaterdag; Jolanda an Marian zondag Joep en Joan Eerste Heilige Communie Onder de H. Mis van 10."00 uur (door Pastor H. de Wit) op zondag 29 april a.s., zuilen 10 kinderen voor het eerst de H. Hostie ontvangen. Zowel rechts als links zijn 5 banken gereserveerd voor de ouders, broers, zusjes en grootouders van de communicanten. Er liggen briefjes op die banken. Koninginnedag Maandag 30 april, Koninginnedag, is 'er geen school. Alle kinderen zijn dus de hele dag vrij. Foto's musical De komende week, van dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei, is er gelegenheid foto's na te bestellen die gemaakt zijn van de musical in februari jl. De foto's kunt u op school bekijken. Er is daartoe een kleine expositie gemaakt, met bestellijst. De mensen die interesse hebben getoond in een kopie van de video worden daar apart voor benaderd. Eerste H. Communie A.s zondag 29 april zullen 10 kinderen van onze school tijdens de H. Mis van 10.00 uur voor het eerst de H. Hostie ontvangen.: Pastor H. de Wit zal in deze plechtige viering voorgaan. In de kerk zijn rechts en links, 5 banken gereserveerd, dit is als zodanig aangegeven. De communicanten en hun ouders met broertjes en zusjes worden om 9.30 uur op school verwacht. Na het maken van de foto's worden ze door de fanfare afgehaald en begeleid naar de kerk. Dat zal het begin zijn van een feestelijke dag. -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1