DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.19 weekblad 1990 Bèd&etia&drsgc&etaiaatraftt so telt 1822 >i#vsr«m CQ-py voor dinsdag 19*00 uur Mr. 15 13 april 1990 KERKBERICNTEN 24. 1*1,04? 19.00 uur P&aaw&fcs a» H.Mis Z&, .1 .04» i uur- Voer ü.&aijndar*, Ovarladen ouders Marti» Dingha m Maris v.d, BeukenF«m geijkens -Bwale Hoogleeat van Paeen vösr 6ja»g v, Kuijek m Jansen ió.OO uur voer Toon Classen# an Jacob* Dingh* v.d, Beuken :Ko ae Paasdag lOtOG uur a.Mia opgeluisterd' door lanfart Dorps k i ank :3004 -' 14, uur uit (Unktoaarheid 4ójarig buitel igkdfaaat van tj#»g Vuiiiftf* m Hxm Vuilinge-v»d. Pii^eh Zaterdag Se»dag QQ m lö <00 uur Maandag 1000 uur Vrijdag 14.00 uur Je#p .e» Jo&ft Johsi eft Piet Jan Jolaada *n Marian Pi#ter Oedurantfa da yastanparie** ia a^aoieXa aendseht beateeei au» het frondepcteak uat GamaraimPat «Soek. hangt in tal ven karfcan #n ëghöXan m ia gép«ölieserd an diverse waekbledaft H#t ie gaachildard door d# Oameroufttfta Kunstenaar4 Bené Tehabttahau. Hij heeft £ioh iatan inspireren d&or d# aoeiaXa m kultupala gebruiker? van Afrik®. Aia Hind, haaft hij da.-0aittpeptaapda witte ©hrietue--'leren kanna»."Hu baaltfi hij Ohriatue uit aX» aan Afrikaan. D# taferelen uit hat rfagaXijka Xeven waarin ohrisfue aan vangaXfaaraKanda plmtê inneemt* iet en aan Afrikaanse kijk &p rnerr»* wwrald en B&é fi#n. vrijdag ao «fS f% j3 f ««f ia Paasdiif Hoogmis zingen om iö.oo uu rapa tit ia om 19,4-5 uur 14.00 uur mi® zingen voor 4-0 jarig tm* I i jM Vul .1 i»gs-vdPaêcfe sné'sif «.pril Jq% £6 UW»4-B«m 19 itipt'il T n 'i 1 A- ■1^'V w »s 5£ #io* v W |^*-2% f '*f -. 1 i <- - DESCHANS - -ï f X j .h- 'V .Vi ■St V-i-v*" 4 •K* £>\v 1-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1