CAST EN RAY DORPSBLAD VOOR weekblad 1990 KERKBERICHTEN i DAMESKOOR TE KOOP - Redactieadres: Castelostraat 30 'inleVerén voor dinsdag 19.00 uur Nr. 11 16 maart 1990 Za17-02: 19.00 uur uit dankbaarheid vanwege 75e verjaardag voor overleden ouders Ewals-v.d.Loo voor overleden familie Friesen-Driessen Zo. 18-03: 3.00 uur voor Heijn en Martinus Emont3 10.00 uur voor Pastoor Dorren, jgt. voor P.J. SteeghSj Maria Litjens en Anne Henckens Vanwege de scnilderwerkzaamheden in de kerk is' er op de andere dagen geen H. Mis. Misdienaars Zaterdag 19.00 uur Zondag 8.00 uur Zondag 10.00 uur Michel en Marianne John en Pieter Jan Jolanóa en Marian Vastenactie 19V0 (3) Elk jaar vluchten vel© duizenden mensen noodgedwongen hun land. Zij houden er eon politieke of religieuze mening op na die de heersend© machthebbers niet welgevallig is. Zij moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukkingZonder enig bezit weg uit eigen land waar ze hun leven niet meer zeker zijn. Deze vluchtelingen worden in ons land in eerste instantie opgevangen in ©en van de 13 asielopvangcentraHet grootste in ons land is het asielzoekerscentrum Het Roekenbosch t© BlittorswijckDe werkgroep Noord-Limburg van de Landelijke Bisschoppelijke vastenaktie steunt voor zover mogelijk niet alleen da vluchtelingen in de verre Derde Wereld maar ook de asielzoekers dichtbij in Blittèrswijck en ini al die andere plaatsan in Noord-Limburg waar vluchtelingen onderdak vinden. Donderdag 22 maart repetitie 19.CO uur Zaterdag 24 maart mis zingen om 19.00 uur Wegens overcompleet RENAULT 5 GTS november 1987 tel.: 1780 X SCHANS- V ITOKWil

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1