DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 19 weekblad 1990 KERK BERICHTEN Theo Arts Redactieadres: Castelostraat 30 tel.: 1822 Nr. 10 Inleveren voor dinsdag 19.00 uur 9 maart 1990 Za. 10-03: 19.00 uur jgt. voor Heijn Emonts; Hay Reijnders, An Wi11emse-Phi1ipsen (van neven en nichten Willemse) Zo. 11-03: 8.00 uur jgt. voor Pierre Janssen 10.00 uur voor Pastoor Dorren, Toen Classens Di 13-03 Wo. Do 14-03: 15-03: Vr. 16-03: 8.00 uur ter ere van O.L.Vr.v.Alt-Bijstand Misdienaars zaterdag-dinsdag-woensdag zondag 8 00— donderdag-vrijdag John en Pieter Jan Jolanda en Marian Jean en Joep Vaatenaktie 1390 (2) De landelijk© bisschoppelijke vastenactie steunt jaarlijks zo'n 450 kleine ontwikkelingsprojectan in d® Darde Wereld. Het gaat vooral ons projecten die voor de meneer? 'in die landen zelf worden opgezet met steur? var» da plaatselijke kerk. De projecten daarginds komen ten goede aan jonge gezinnen, boeren en boerinnen, kinderen en jongeren, volwassenen en bejaarden ©ri vele andaren. Deze mensen hebban recht op onze- steun.. Steun daarom de Landelijke Bisschoppelijk© vastenaktie. 19.00 uur 8.00 19.00 uur uur gezinsmis voor Pastoor Dorren NussélaSnstraat 26 Horst-America Telefoon 04784-1814 zondacx 10.00 voor Sjarig van Kuijck Crcffiatieondcracaiing Ja» -van Ecchoudstraat 17 5%l CA. Horst Tel 04709-7099 Dag ca nacht bereikbaar Wij verzorgen süc opdrachten voor mensen die niet verzekerd zijn als ook voor aiie verzekerings polissen en begrafenisfondsen. -DE SCHANS- *4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1