DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 19 weekblad 1990 j KERKBERICHTEN DAMESKOOR OUDERENBOND Redactieadres: Castelostraat 30 Nr. 5 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 2 februari 199 Za. 03-02: 19.00 uur voor Bernard Friesen. Collecte voor de Mimisa (Medische Missie Actie). Na de H. Mis: Blasius Zegen Zo. 04.02: 8.00 üur Voor de parochie 10.00 uur Voor jgt. Wim Geerets, jgt. Sjeng v.d.Pasch An Wi1lemse-Phi1ipsen, vanwege neven en nichten Cleeven. Vandaag ook collecte voor de Mimisa, van harte aanbevolen. Di. 06.02: 19.00 uur Voor Marie van Kuijck Wo. 07.02: 8.00 uur gezinsmis Do. 08.02: 19.00 uur Sjeng v. Kuijck Vr. 09.02: 8.00 uur O.L.Vr.v.Alt.Bijstand Misdienaars zaterdag-dinsdag-woensdag Joep en Joan zondag 10.00 uur Jolanda en Marian zondag 8.00 donderdag-vrijdag Michel en Marianne Donderdag 8 februari: 19.45 uur jaarvergadering agenda overzicht 1989; j ,.,.J financieelverslag 1989; bestuursverkiezing; en wat er verder ter tafel komt; 00 sluiting. - Zaterdag 10 februari: 19.00 uur mis zingen Hierbij brengen wij onder uw aandacht dat tussen 3 en 10 februari de ledencontributie a f.15,00 door iemand van het bestuur bij u zal worden worden opgehaald. De leden van de gymclub en het volksdansen willen we er op attent maken dat er op resp. 5 en 6 februari contributie I ;.SS3 Ax/ov* /*1 a maan^ qKku n r* i «ra 1 WA'rr! or» -DE SCHANS- I V.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 1