LVB ARCADA DICHTBIJ ALSHETNCOG1S 7 MAKE-UP-CURSUS Maandag a.s. 29 januari 2e les in de kelder van "de Wis" om half acht. Dit jaar willen m weer gaan langlaufen en wei op zondag 11 februari. Vertrek 8.00 uur, thuiskomst 20.00 uur. Afhankelijk van de deelnam© bedragen de kosten tussen f.30,00 en f.40,00 per persoon. Dit bedrag is zonder diner. De plaats van bestemming is afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw. Opgeven t/sn 1 februari bij Nel Knijpers, tel; 1725. Bij opgave dient men te vermelden; lichaamslengte, okselhoogte en. sehoenenmat, UITWISSELING Op woensdag 4 april hebben we weer een uitwisseling met Gassei uit Brabant. 2e zijn dan onze gasten, d.w.z. dat wij hun een voortreffelijke, mooie en gezellige avond willen aanbieden, dat moet kunnen in 1990, net als met Arcen da laatste uitwisseling die we hadden. Om het goed in elkaar te zetten gaan de bestuursleden in ieder route een persoon benaderen die weer samen met 2 personen zorgen dat het een gevarieerde avond gaat worden. Jullie kunnen nu alvast idieeen gaan zoeken, toneel, zang, spel enz., zodat iedere route iets moois te tonele brengt. Vorige keer is dit zo goed gelukt, dat het dit jaar ook moet slagen. CONTRIBUTIE Deze wordt verzorgd door ds Rabobank. Het thema is; "Financieel beheer vrouwelijke madeonderneemster Hiermede nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in het kader van de sociaal-economische discussieavond in uw kring, die gehouden wordt op dinsdag januari om 20.00 uur in zaal Rongen OirIa.. Grondgebruik, milieu, planologie Dhr. ing. G.Thijsse-n hoofd van de afd. Grondzaken van de L.L.T.B, (Dhr. Thijssen zal de discussie van deze avond leiden) /a a a Degene die de contributie nog niet betaald hebben of vergeten zijn, kunnen dit bij de bestuursleden betalen. De kosten zijn f.20,00. P.s.: Doe dit zo spoedig mogelijk. STUDIEDAG 19 FEBRUARI miQjjmm Voor al uw dak-, zink- an loodwerkzaamhaöen Nusseleinstrsat 28 Horst-Amorica Telefoon 04764-f814 Zorg nu voor zekerheid via em "Imekatiag* (slechts/ Sr- ?er jaar voor een bed gezin) of een "Eenmalige Storting". Vraag vrijblijvend informatie aan. Mekiings-ea informalic-adres: P. Mso, Castcnreyscwcg S4r Ces- it0S9y, tel 04787-1637. B«. Arcsda Vcnray, tel. 04780-89199. Vm Öi NACHT BF-KEWBAA* ARvAlJA OHDCR DE SOOC- VAN *O*0ZAAHHSlt> i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 7