XS8*SS82ï§,S§*SS.ES?£!*SSB6ÏISi L VB - 8 Inspector Humor zit s ®sovesiaat peinzend veurövergehoge ovver zienne huro nao te denke ovver en mysterie. Sinds enkele weke wurre clur s'aoveslaat schaterlache gehuurd vanuut de Wis ien Casele. 8ej herhaaldelukke onderzttuke", op afstand nat- uurluk# want zoveul verdiende hej now ok wer nie'% bleek de Wis ver lapte Enkele getuuge"# enne toevallig passierende passant mit zien vrouw same mit eure minnaar en un vriendin van urstgenoemde", verklaorde dat dur ongewoëne dingo gebeurde. Allerlei onduudeluXe types ssun bej de Wis gewist zien. Vere veui /-\ vère han ze gezien en engelachtige wèzea. Iets mit en schup en zelfs iemand mit en hiep. Ien ut vurbej gape was eur oëg toevallig ok.nog op enne groep jongere gevalle#"den urn en Xlèn autooke* mit op de achterbank twië Setters stoonde'! van en eur totaal onbekend mérk. Tot eure groëte schrik stoond den buute de parkiervakke gegarkierd. Dat voon.de ze te ver gacn en durum han ze zich tot Inspector Humor gewend, Dizze op zien beurt* zaat now mit tal van vraoge. Zoëas; Wat krieg ik eigeluk per overuur en wat mot en hiëp mit zoveul vère?.,.. Wat ware Setters eigeluk ?ur en merk??,.en dan nog die jong engels?Ien ding was duuöeluk Duudeluk geworre. OBEREN Oberen Prinsebal a.s. zaterdag 13 januariDiegene die zich hiervoor opgegeven hebben villen die om 20Ou uur in "de "Wis" zijn, CONTRIBUTIE Leden die niet op de jaarvergadering aanwezig waren, kannen de contributie bij de bestuursleden betalen. De contributie bedraagt t. 20,00. KAASBOER 24 JANUARI Deze avond wordt verzorgd door kaasboer dhr. van Rijn uit Haasbr&chtOp deze avond spreekt dhr. van Rijn over 'van koe tot kaas' en laat men dia's zlm. Verder; proever!j van diverse soorten kaas, wijnproeven en de kaassoorten die hierbij horen. Ir is een mogelijkheid tot het kopen van het spul wat gedemonstreerd wordt of geproefd is. De kosten van deze avond zijn f.5.00, Hen kan zich voor deze avond opgeven bij Hel Knijpers tel.: 1725 tot en met 20 januari LMGLMFM Mt jaar willen m weer gaan langlaufen en wel op zondag li februari. Vertrek 8.00 uur, thuiskomst 20.00 uur. Afhankelijk van de deelname bedragen ds kosten tussen f.30,00 en f,40,00 per persoon. Dit bedrag is zonder diner. De plaats van bestemming is afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw. Opgeven t/m 1 februari bij Hel Knijpers, tel: 1725. Bij opgave dient men te vermelden: lichaamslengte, okselhoogte en schoenensaaat

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 8